Volume 37,Issue 4,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

SWAP simulation of rotational irrigation models with saline and fresh water for seed maize in Shiyang River Basin
  YUAN Cheng-fu, FENG Shao-yuan, JI Quan-yi and HUO Zai-lin
  2019,37(4):1-9 [Abstract]  [View PDF(1.65 M)]
  
Characteristics of water consumption of jujube forests with limited growth
  LIU Lian, ZHANG Jing-xiao, JIN Shan-shan, SUN Bo, DONG Jian-guo and WANG You-ke
  2019,37(4):10-15 [Abstract]  [View PDF(1.76 M)]
  
Impacts of oxygenated irrigation on potted winter wheat growth and soil aeration
  XU Jian-xin, ZANG Ming, LEI Hong-jun, PAN Hong-wei, LIU Huan and CHU Meng-yuan
  2019,37(4):16-25 [Abstract]  [View PDF(2.34 M)]
  
Optimal allocation of water resources with two-level channel based on improved particle swarm optimization algorithm
  WANG Qing-jie, YUE Chun-fang, LI Yi-zhen and LIU Xiao-fei
  2019,37(4):26-33 [Abstract]  [View PDF(1.79 M)]
  
Numerical simulation of soil water transport under film-hole irrigation based on FlexPDE
  ZHAO Wen-gang, FAN Yan-wei, LIU Xiao-qun, SHI Lin, XING Xu-guang, MA Xiao-yi and SONG Wen
  2019,37(4):34-42 [Abstract]  [View PDF(5.48 M)]
  
Simulation of tomato transpiration with nutrient substrate bag-cultivation in solar greenhouse during winter in the cold region of Northern China
  LUO Xin-lan, WANG Miao, TONG Guo-hong, ZHANG Han-qi, LI Ying-ge, YIN Jia-qi and YANG Li-tao
  2019,37(4):43-50 [Abstract]  [View PDF(2.03 M)]
  
Effects of different irrigation quantities at key growth stages on yield, quality and water use efficiency of sweet sorghum
  XIE Ting-ting, SHAN Li-shan, SU Pei-xi and ZHAO Wen-zhi
  2019,37(4):51-57 [Abstract]  [View PDF(1.61 M)]
  
Defensive effect of irrigation at different stage on hot dry wind stress on winter wheat
  ZHAO Hua-rong, REN San-xue, QI Yue and TIAN Xiao-li
  2019,37(4):58-65 [Abstract]  [View PDF(1.37 M)]
  
Comprehensive evaluation on Isatis indigotica quality under regulated deficit drip-irrigation
  WANG Yu-cai, LI Fu-qiang, DENG Hao-liang, ZHANG Heng-jia and KANG Yan-xia
  2019,37(4):66-74 [Abstract]  [View PDF(1.38 M)]
  
Decomposition of cover crop residues in soils and its effects on winter wheat yield
  LI Zhi-peng, WANG Jun, SHANG Yu-qing and ZHANG Shao-hong
  2019,37(4):75-82 [Abstract]  [View PDF(2.12 M)]
  
Determination of critical nitrogen dilution curve for winter wheat in Guanzhong Plain
  QIANG Sheng-cai, ZHANG Fu-cang, ZHANG Yan, YAN Shi-cheng, XIANG You-zhen and LI Zhi-jun
  2019,37(4):83-90 [Abstract]  [View PDF(1.78 M)]
  
Effects of localized high nitrate supply on maize roots morphology and N accumulation
  ZHAI Xiao-fang, ZHOU Jun-xi, SUN Hao-ran, TANG Liang and SHEN Yu-fang
  2019,37(4):91-99 [Abstract]  [View PDF(1.83 M)]
  
Effects of fertilization and mixed crops on carbon and nitrogen allocation of the different plant organs on oat cultivation grassland on alpine area
  LIU Wen-Hui, WEI Xiao-Xing, LIU Fang, QIN Yan and ZHANG Yong-Chao
  2019,37(4):100-106 [Abstract]  [View PDF(576.77 K)]
  
Effects of combined application of polyacrylamide and super absorbent polymers on nitrogen leaching from sloping lands in arid area
  FU Chen-xing, WEI Zhan-min, WANG Xiao-yu, ZHANG Jin-ding, WANG Fu and YANG Xu-dong
  2019,37(4):107-110 [Abstract]  [View PDF(1.35 M)]
  
Effect of anti-transpiration on growth and magnesium, potassium and calcium uptake in tomato plant
  LI Hui-xia, LIU Yan, CHEN Zhu-jun and ZHOU Jian-bin
  2019,37(4):111-116 [Abstract]  [View PDF(1.32 M)]
  
The soil carbon, nitrogen, and phosphorus contents and their stoichiometry under different land uses in loess hilly region
  BAI Yi-ru, ZHANG Xing, BAO Wei-bin, WANG You-qi and ZHAO Yun-peng
  2019,37(4):117-123 [Abstract]  [View PDF(1.50 M)]
  
Effects of moisture on nitrogen mineralization in soils under solar greenhouses in different cultivation years
  WANG Shi-chao, CHEN Zhu-jun, ZHOU Jian-bin and LAI Chun-xiang
  2019,37(4):124-131 [Abstract]  [View PDF(1.95 M)]
  
The effect of nitrogen stress on carbon invertase enzyme activities in tartary buckwheat seedling stage
  CHEN Wei, YANG Yang, CUI Ya-ru, SUN Cong-jian and ZHANG Yong-qing
  2019,37(4):132-138 [Abstract]  [View PDF(1.46 M)]
  
Effects of salt stress on growth and physiological characteristics of sunflower at seedling stage
  LING Yun-he, ZHOU Yao, JING Bing, LI Chun-lian, XIAO En-shi and WANG Zhong-hua
  2019,37(4):139-145 [Abstract]  [View PDF(5.45 M)]
  
Effects of exogenous hydrogen peroxide (H2O2) on the physiological characteristics in leaves of Avena nuda L. seedlings under drought stress
  LIU Jian-xin, OU Xiao-bin and WANG Jin-cheng
  2019,37(4):146-153 [Abstract]  [View PDF(1.36 M)]
  
Effects of drought stress and rehydration on carbon and nitrogen translocation in potato tuber swelling stage
  QIAO Huan-huan, LI Hong-bing, ZHENG Tai-bo and DENG Xi-ping
  2019,37(4):154-162 [Abstract]  [View PDF(1.78 M)]
  
Effect of exogenous melatonin on cold resistance of Brassica rapa seedlings under low temperature stress
  SHI Zhong-fei, LIANG Juan-hong, ZHANG Xiao-hua, CHENG Hong-bing, ZHENG Sheng, WANG Juan and ZHANG Teng-guo
  2019,37(4):163-170 [Abstract]  [View PDF(3.89 M)]
  
Effects of drought stresson chlorophyll fluorescence properties and seedling growth of quinoa seedlings
  LIU Wen-yu, YANG Fa-rong, HUANG Jie, WEI Yu-ming and LI Jian-rong
  2019,37(4):171-177 [Abstract]  [View PDF(2.31 M)]
  
Hyperspectral estimation of photosynthetic pigment contents of summer maize leaves
  LUO Li-li, CHANG Qing-rui, WU Xu-mei, YANG Jing, LI Fen-ling and WANG Qi
  2019,37(4):178-183 [Abstract]  [View PDF(1.43 M)]
  
Soil physical and chemical properties and microbial characteristics of potato in different continuous cropping years on the Loess Plateau
  SUN Xiao-hua, HU Xin-yuan, LU Li-yin, XIE Kui-zhong and ZHANG Wu
  2019,37(4):184-192 [Abstract]  [View PDF(3.22 M)]
  
Effects of Chinese milk vetch intercropping with rapeseed under straw mulching on soil microenvironment
  ZHOU Quan, CHEN Jiao, SHI Chao, XING Yi, MA Shu-min, ZHANG Xiao-duan and WANG Long-chang
  2019,37(4):193-199 [Abstract]  [View PDF(2.01 M)]
  
Effects of residual film and straw mulching on potato yield and soil moisture and temperature in northwest arid land of China
  LI Hui, CHANG Lei, HAN Fan-xiang, CHENG Hong-bo, CHAI Shou-xi, LI Bo-wen and LAN Xue-mei
  2019,37(4):200-207 [Abstract]  [View PDF(1.97 M)]
  
Effects of film mulching on photosynthetic characteristics and yield of potato in hilly area of Southern Ningxia
  WU Jia-rui, KANG Jian-hong, WU Na, LU Xing-li, MU Yu and SUN Jian-bo
  2019,37(4):208-214 [Abstract]  [View PDF(1.51 M)]
  
Temporal and spatial characteristics of drought based on SPEI in northern China from 1981 to 2017
  SHI Shang-yu, WANG Fei, JIN Kai and DING Wen-bing
  2019,37(4):215-222 [Abstract]  [View PDF(4.03 M)]
  
Construction of comprehensive drought index and its application in Jinghui irrigation area
  WANG Xi-zhen, SU Xiao-ling and ZHANG Geng-xi
  2019,37(4):223-230 [Abstract]  [View PDF(2.23 M)]
  
Evolution characteristics and recharge sources of water and salt in the Yellow River Delta — Based on water chemistry and isotope analysis
  ZHANG Tai-ping, WANG Kui-feng, WANG Qiang, LI Jing and WANG Wei
  2019,37(4):231-239 [Abstract]  [View PDF(3.52 M)]
  
Collaborative impact of elevated CO2 concentration and temperature on potato yield and quality
  ZHANG Xiu-yun, YAO Yu-bi, LEI Jun, Niu Hai-yang and ZHAO Hong
  2019,37(4):240-246 [Abstract]  [View PDF(1.54 M)]
  
Water consumption characteristics of potato under different precipitation years in Bashang area in Hebei province
  TANG Jian-zhao, XIAO Deng-pan and GUO Xin-ze
  2019,37(4):247-252 [Abstract]  [View PDF(1.59 M)]
  
Isolation and identification of P-dissolving fungi strain and its effects on phosphate-solubilizing and plant growth promotion
  XUE Ying-yu, YE Wei, YANG Shu, LI Pei and XU Bing-liang
  2019,37(4):253-262 [Abstract]  [View PDF(3.92 M)]
  
Identification of salinity tolerant mutant strain of Trichoderma sp. by ultraviolet mutagenesis
  ZHANG Shu-wu, XU Bing-liang, LIU Jia and SHI Cheng-cai
  2019,37(4):263-268 [Abstract]  [View PDF(1.22 M)]
  
Effect of alkali reducing and salt inhibiting amendments on saline-alkali soil
  QIN Ping, ZHANG Jun-hua, SUN Zhao-jun and JIA Ping-ping
  2019,37(4):269-275 [Abstract]  [View PDF(1.87 M)]
  
Physiological effect of fertilizer on the growth and yield of proso in the reclamation of iron mining area
  WANG Hui, LI Yong-shan, DONG Peng and SUN Tai-sen
  2019,37(4):276-283 [Abstract]  [View PDF(1.89 M)]
  
The characteristics of climate change in Xilingol League from 1956 to 2017
  CAO Yan-ping, PANG Ying-jun and PANG Xiao-jie
  2019,37(4):284-290 [Abstract]  [View PDF(1.65 M)]