4th Editorial Board of Chinese Journal of Agricultural Research in the Arid Areas
Consultant-editors:
SHI Yuan-Chun; LI Zhen-sheng; LI Pei-cheng; CHEN Wen-xin; ZHAO Qi-guo; LIU Xing-tu;
 
Chief Editorial Director:
SHAN Lun
 
Deputy Editorial Director:
SUN Qi-xin; WU Pu-te; JIA Zhi-kuan; YANG Gai-he;
 
Editor-in-Chief:
WU Pu-te;
 
Executive Editor-in-Chief:
JIA Zhi-kuan et al
 
Members of the Editorial Board (47):
Editors from NWAFU (29)
SHANGGUAN Zhou-ping; SHAN Lun; MA Lin; WANG Li-xiang; WANG Yue-jin; WEI Ge-hong; FENG Hao; SUN Qi-xin; LIU Zhao-wen; LIU Xi-ping; TONG Yan-an; ZHU Rui-xiang; WU Pu-te; ZHANG Fu-cang; LI Zhan-bin; LI Sheng-xiu; YANG Gai-he; ZOU Zhi-rong; ZHENG Fen-li; ZHAO Zhong; TANG Ming; JIA Zhi-kuan; KANG Zhen-sheng; LIANG Zong-suo; XIE Hui-min; HAN Si-ming; LIAO Yun-cheng; CAI Huan-jie; HUO Xue-xi;
 
Editors from other Chinese universities (13):
WANG Long-chang (Professor in Agroecology, Southwest University)
LIU Bao-yuan (Professor in Pedogeography, Beijing Normal University)
XU Di (Professor in Agricultural Water-saving Irrigation, China Institute of Water Resources and Hydropower Research)
ZHANG Zheng-bin (Professor in Biological Water-saving, The Institute of Genetics and Developmental Biology of the Chinese Academy of Sciences)
ZHANG Jian-hua (Professor in Plant Physiology, Department of Biology Hong Kong Baptist University)
YANG Jie (Professor in Phytoecology, Inner Mongolia University)
KANG Shao-zhong (Professor in Agricultural Water-saving Irrigation, China Agricultural University)
KANG Yue-hu (Professor in Water-saving Irrigation, The Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research of the Chinese Academy of Sciences)
MEI Xu-rong (Professor in Agricultural Water-saving, China Agricultural University)
HUANG Zhan-bin (Professor in Physiology of Drought Resistance, China University of Mining and Technology)
HUANG Gao-bao (Professor in Farming and Cultivation, Gansu Agricultural University)
LIU Zuo-xin (Professor in Soil Physics, Soil Science Society of China)
LI Feng-min (Professor in Phytophysiology, Lanzhou University)
Overseas Editors:
Neil C Turner (Professor in Dryland Agriculture and Phytophysiology of Drought Resistance, Australia)
B.A. Stewart (Professor in Soil Science, American Dryland Agriculture Institute)
Bill Davies (Professor in Plant Physiology, Editor of Journal of Experimental Botany)
Gray P. Merkley(Professor in Irrigation Science, Biological Engineering Department of Utah State University)
ZHANG Xun-chang (Professor in Soil Moisture and Hydrological Cycle, Department of Agriculture (USDA) Forest Service