Ranking of the papers with high impact

Total  1904 Records  Total  96 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of DownloadCopy
20170402 Annual variability of exogenous lead in the soil and its effect on soil organic carbon mineralization and available nutrients DIAO Zhan, LU Jia-long and AN Feng-qiu 2017,35(4):10-14 50304
20140110 The soil infiltration characteristics of typical grass land in Babao River Basin of Qilian mountain LI Guang-wen1,2, FENG Qi1,3, ZHANG Fu-ping1, CHENG Ai-fang3 2014,32(1):60-65 8358
20150339 Analysis on sptio-temporal characteristics of ET based on MOD16 in Guanzhong Region YU Yuan, BAI Jian-jun, WANG Jian-bo and WEI He-jie 2015,33(3):245-253 2527
20140117 Research progress of soil-water dynamics model applied in SPAC system WU Shan1,2, MO Fei2, ZHOU Hong1,2, BATOOL Asfa2, ZHAO Hong3, DENG Hao-liang1,2, CHEN Ying-long4, XIONG You-ai2, ZHANG Heng-jia1 2014,32(1):100-109 2496
20140136 Effect of mushroom bran and vinegar residue on secondary salinization soil DAI Li-lan1, ZHANG Huai-shan2, XIA Zeng-run3, WANG Xiao-li2, WANG Ping1, WANG Chun-mei2, WANG Guo-yu1 2014,32(1):218-222 2266
20140102 Comprehensive effect of the main practices of conservation tillage for double cropping system in Guanzhong basin of Shaanxi Province——Ⅱ.Effect of main practices on the growth, yield and output value of the double cropping syste ZHU Lin1, Zhang Wei1, DANG Xiao-xuan1, LIU Yong-li1, HUANG Yao-ming2 2014,32(1):11-17 2145
20150513 Preliminary research on single cordon obliquely along the ditch of grape in cold areas ZHANG Fu-chun, PAN Ming-qi, WU Xin-yu, WANG Ping, XIONG Bing-hua, LEI Yu-juan, XIE Hui, HAN Shou-an and ZHONG Hai-xia 2015,33(5):68-74 2139
20160401 Soil water-holding properties of different soil body configuration CUI Hao-hao, ZHANG Bing, FENG Xin and GAO Ye-xin 2016,34(4):1-5 1886
20130621 Effects of super absorbent polymer on nutrient retaining property in soils with different textures FAN Fu, ZHANG Qing-guo, HOU Mi-hong, TAI Ji-cheng, SUN De-zhi, XING Xu-ming 2013,31(6):115-120 1852
20150607 Applicable evaluation of crop model AquaCrop for summer maize production in Loess Plateau Region NI Ling, FENG Hao, REN Xiao-chuan and HAO Zhi-peng 2015,33(6):40-45 1726
20140210 Effect of crop residue incorporation on soil moisture and nutrient and maize growth and yield of arid farmland QIAN Feng-kui1, HUANG Yi1, DONG Ting-ting2, SUN Jie3 2014,32(2):61-65 1676
20130514 Stability of yield and yield components of rice and correlation analysis of high yield related characters LIU Li-hua1, WANG Xin-bing2, TANG Feng-lan3, LI Hong-yu1, ZHENG Gui-ping1, ZUO Yu-hu1 2013,31(5):84-88 1641
20140220 Development and applications of potato growth models LI Ya-jie1, SHI Qiang1, HE Jian-qiang2, ZHANG Jun-lian1, BAI Jiang-ping1, WANG Di1 2014,32(2):126-136 1632
20130521 Research progress of agricultural drought adaptability WANG Zhi-qiang1,2, MA Qing2,3, YAN Jing1,4, DE NG Lan1,2,4 2013,31(5):124-129 1615
20140503 Effect of saline drip irrigation to soil water and salt distribution and cotton yield in Northern Shandong Plain SUN Ze-qiang1, DONG Xiao-xia1, WANG Xue-jun1, ZHENG Dong-feng1, Dong Liang2, LIU Zhao-hui3 2014,32(5):12-17 1609
20160501 Study on drought resistance, hydrotropism and anatomic structure of root system of maize inbred lines with different genotypes JIANG Qi-feng and YUN Hai-yan 2016,34(5):1-8 1594
20140536 Application of the SWAT model into the runoff simulation based on SUFI-2 Algorithm in Heihe river basin of Shaanxi Province LIU Rui-chong1, HUO Ai-di1, CHEN X H2, WANG Ju-cui1, XI Dan1 2014,32(5):213-217 1543
20130418 Modeling of APSIM-based simulation of leaf area index of wheat in dryland NIE Zhi-gang1,2, LI Guang2 2013,31(4):94-98 1517
20150508 Effects of different tillage layer structures on growth and yield of maize in cropland zone in northeast of China ZHENG Hong-bing, ZHENG Jin-yu, LUO Yang, LI Rui-ping, WANG Hao, LI Wei-tang, LIU Wu-ren and QI Hua 2015,33(5):41-45 1507
20130438 Variation of fractional vegetation coverage in returning cropland to woodland project zones in Shaanxi Province FAN Jian-zhong, LI Deng-ke, ZHOU Hui 2013,31(4):207-213 1462